Archive for Kwiecień, 2014

postheadericon Akcje medialne propagujące bezpieczeństwo

Akcję edukacyjną media kierują również w kierunku poprawy bezpieczeństwa społeczeństwa. Na łamach prasy ukazują się artykuły na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmian przepisów oraz sytuacji na drogach. Radio kierowców oraz cogodzinne wiadomości w radio mają za zadanie zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników druk. Informują również o wypadkach i zagrożeniach pogodowych. W ostatnim czasie instytucje publiczne wystąpiły z akcjami społecznymi na temat trzeźwości kierowców, roli fotelików samochodowych oraz zapinaniu pasów. Dzięki interwencji reporterów i policji sprawdzane są chociażby autobusy przewożące dzieci na kolonie. Dla osób starszych skierowane są reklamy, w jaki sposób uniknąć oszustów finansowych wyłudzających pieniądze, kieszonkowców oraz nieuczciwych akwizytorów. Programy dla dzieci instruują już najmłodszych widzów, że nie należy wchodzić w relacje z obcymi osobami, jak postępować w ruchu miejskim oraz uczą kiedy i w jaki sposób wezwać policję, pogotowie ratunkowe czy straż pożarną.

postheadericon Portale tematyczne i ich znaczenie w wyszukiwaniu treści

Wraz z rozwojem sieci internetowej poszczególne strony i portale zaczęto grupować tematycznie. Działanie takie ma na celu wyeliminowanie w możliwym stopniu bałaganu i usprawnienie użytkownikom wyszukiwanie informacji. Wiadomości umieszczane na kanałach tematycznych skracają czas ich wyszukiwania oraz ułatwiają dostęp do nich. Obecnie wystarczy wyszukać konkretną, interesującą dziedzinę aby umożliwić sobie dostęp do portali tematycznych, rozbudowanych, stale aktualizowanych i w przejrzysty sposób skonstruowanych. Na wzór pierwszych mediów, gdzie w gazetach ukazują się konkretne działy informacji, tak i w Internecie przejęto ten rodzaj konstrukcji stron. Podobnie jak w tygodnikach, miesięcznikach czy kanałach telewizyjnych telewizji, tak i w sieci występuje silna specyfikacja i indeksacja treści. Co ważne użytkowanie większości stron internetowych jest bezpłatne. Wystarczy posiadanie dostępu do Internetu aby rozpocząć odbiór wiadomości. Internet jako nowe medium rozrasta się do niepoliczalnych rozmiarów przez co rozpoznanie treści rzetelnych od fałszywych staje się coraz trudniejsze.

postheadericon Zakazane reklamy

Dzisiaj reklamy spotykane są na każdym kroku, nie tylko na ulicy czy w telewizji, ale przede wszystkim w internecie. Z biegiem lat powstało ich naprawdę wiele, dlatego też twórcy reklam opracowali nowe sposoby, od których niestety nie można się tak łatwo uwolnić. Wyskakujące okienka są w stanie ominąć prawie każdy system blokujący ich obecność na stronie, każde zabezpieczenie czy blokadę. Z reguły trudno je wyłączyć, ominąć lub przesunąć. Coraz częściej pojawiają się głośne wiadomości dźwiękowe czy też tzw reklamy ukryte, o których istnieniu na danej stronie internauta nie ma zielonego pojęcia lub po prostu nie zdaje sobie sprawy, że ma do czynienia z tekstem o zabarwieniu komercyjnym. Zakazane są także treści, które wywołują uczucie lęku, związane z przesądami, ingerujące w prywatność odwiedzającego lub stanowiące uchybienie godności człowieka. Ostatnim przykładem mogą być treści – przynęty, oferujące nieistniejące usługi lub produkty.

postheadericon Prasa dawna i współczesna

Gazety, na polecenie chińskiego dworu cesarskiego, pojawiły się w IV wieku. Pierwsze drukowane egzemplarze wydano w Pekinie w wieku VIII. Potem jednak prasa na długi czas popadła w zapomnienie i odrodziła się, jako jedno z mediów, dopiero na przełomie XVI i XVII wieku. Zyskała charakter czysto informacyjny, a wydawana była periodycznie pod stałym tytułem. Za pomocą odciskanych na papierze znaków i stałych obrazów przekazywano najważniejsze informacje dla danego społeczeństwa. Stopniowo rozszerzono zakres wiadomości także do tych ze świata. Choć prasa jest medium jednokierunkowym, niewywołującym bezpośredniej reakcji czytelnika, wciąż powstają nowe czasopisma. Stopniowe udoskonalanie prasy walcowej, wprowadzenie druku elektronicznego, a także ulepszenie techniki półtonowego fotorytownictwa ukształtowało współczesny wizerunek jednego z najpopularniejszych mediów. Prasa dzieli się na typy nie tylko ze względu na zawartość, ale przede wszystkim na częstotliwość wydań. Łączą się z tym także funkcje, które spełnia: od informacyjnej, poprzez opiniotwórczą, aż do integracyjno-rozrywkowej.

postheadericon Pojęcie społeczne mass mediów

Mass media to po prostu „ogół elektrycznych i elektronicznych sposobów odtwarzania, zapisywania i rozpowszechniania obrazów i dźwięków, które stosuje się w komunikowaniu masowym w celu zorganizowania odbioru indywidualnego lub zbiorowego”. Tak prezentuje się słownikowe wyjaśnienie danego zakresu tematycznego. Jednym słowem mass media to takie środki, które skierowane są do wszystkich grup społecznych. Podstawowym celem mass mediów jest rozwijanie świadomości społecznej oraz przełamywanie barier interpersonalnych. Za pośrednictwem mass mediów możliwe jest kontaktowanie się przedstawicieli władz państwowych oraz samorządowych ze społeczeństwem oraz informowanie o różnorodnych ważnych dla życia społecznego procesach i zjawiskach. Mass media zatem są bardzo istotnym elementem życia każdego człowieka. Bez owych rozwiązań technologicznych niemożliwe byłoby tak znaczne wpływanie na dane społeczeństwo oraz oddziaływanie na kształtowanie ich postaw społecznych. Mimo tak rozbudowanej możliwości informacyjnej niejednokrotnie widzimy bardzo ograniczoną wiedzę oraz poglądy społeczeństwa. Nie korzystają oni z potęgi telewizji celem rozwoju osobistego, a tylko korzystają z różnorodnych programów rozrywkowych.